Kawasan Penghantaran TINA'S TART di dalam bulatan merah. Sekiranya anda berada di luar kawasan bulatan merah kita boleh membuat berjumpa di mana-mana kawasan dalam bulatan merah untuk penerimaan tart.